O FIWARE

Internet powstał w latach 70 ubiegłego wieku i od tego czasu przerodził się z uczelnianego eksperymentu w narzędzie obecne w każdej dziedzinie ludzkiego życia i aktywności. Ogólnoświatowa sieć jest obecnie stosowana w obszarach, których istnienia nawet nie przewidywano 40 lat temu. Wskutek tego technologiczne możliwości Internetu przestają przystawać do wyzwań stawianych przez nowe scenariusze jego użycia.

Aby zaradzić temu problemowi Komisja Europejska w ramach partnerstwa o nazwie FI-PPP, czyli Publiczno-prywatne partnerstwo na rzecz Internetu Przyszłości (FI-PPP) wyszła z inicjatywą stworzenia platformy FIWARE składającej się z otwartej architektury i zbioru otwartych specyfikacji pozwalających usunąć technologiczne przeszkody stojące na drodze innowacyjnej przedsiębiorczości.

FIWARE jest otwartą inicjatywą mającą na celu stworzenie ekosystemu sprzyjającego wykorzystaniu możliwości, które pojawią się wraz z nową falą cyfryzacji spowodowaną integracji najnowszych technologii internetowych. Inicjatywa opiera się na następujących filarach:

fiware-logo – Platforma FIWARE dostarcza dość prosty, ale potężny zestaw otwartych interfejsów API (Application Programming Interfaces), które ułatwiają rozwój inteligentnych aplikacji w wielu sektorach. Specyfikacje tych interfejsów API są publiczne i nieodpłatne. Ponadto, dla większości specyfikacji publicznie dostępne, w postaci otwartego oprogramowania, są również referencyjne implementacje komponentów FIWARE, aby umożliwić szybkie pojawianie się wielu dostawców technologii FIWARE z konkurencyjną cenowo ofertą.

fiware-lab-logo– FIWARE Lab jest niekomercyjnym środowiskiem testowym, gdzie odbywają się innowacje i eksperymenty oparte na technologiach FIWARE. W FIWARE Lab, przedsiębiorcy i osoby fizyczne mogą przetestować technologie FIWARE, jak i swoje aplikacje, wykorzystując otwarte dane publikowane przez miasta i inne organizacje. FIWARE Lab opiera się o sieć rozproszonych geograficznie, lecz sfederowanych węzłów oferujących szeroki zakres infrastruktur ICT Internetu przyszłości. Jeden z takich węzłów znajduje się w Poznaniu, w PCSS.

fiware-ops-logo – FIWARE Ops to zbiór narzędzi, które ułatwiają wdrażanie, konfigurację i obsługę instancji FIWARE przez dostawców platform, a więc tworzenie, utrzymanie i rozwijanie nowych węzłów FIWARE Lab.  Tym samym FIWARE Ops wspiera stworzenie stabilnego, wspólnego europejskiego rynku dla testowania nowych rozwiązań infrastrukturalnych związanych z Inteligentnymi Miastami (Smart Cities) oraz usług Internetu Przyszłości.

fiware-accelerate-logo – Program FIWARE Accelerate ma na celu promowanie wykorzystanie technologii FIWARE wśród integratorów rozwiązań i twórców innowacyjnych aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz startup-ów. W ramach tego programu, we wrześniu 2014 roku, Komisja Europejska rozpoczęła ambitną kampanię z budżetem 80M euro przeznaczonym na wspieracie MŚP i startup-ów, które będą rozwijać innowacyjne aplikacje oparte na FIWARE. Podobne programy mogą być również zdefiniowane w innych regionach.

fiware-mundus-logo – Chociaż zapoczątkowany w Europie, FIWARE ma ambicje globalnego programu, który może rozprzestrzenić korzyści do innych regionów. Program FIWARE Mundus ma na celu angażowanie lokalnych graczy ICT i przedstawicieli różnych sektorów, współpracując z samorządami w różnych częściach świata, w tym Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji.

 

Przydatne linki