Poznan FIWARE Lab Node

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) postanowiło przystąpić do federacji FIWARE Lab, aby dać polskim małym i średnim przedsiębiorstwom, uniwersytetom, ośrodkom badawczym i twórcom innowacyjnych aplikacji sposobność wypróbowania możliwości oferowanych przez platformę FIWARE.

 

psnc-fiware-lab-node-servers

 

Atutami poznańskiego węzła FIWARE jest infrastruktura PCSS, na którą składają się centrum obliczeniowe o mocy przekraczającej 300 TFLOPS, klaster hybrydowy oferujący moc obliczeniową 224 TFLOPS oraz ściana wizualizacyjna o rozdzielczości 16K. Ponadto zapewniona jest łączność z poznańską siecią metropolitalną POZMAN, krajową siecią optyczną PIONIER i europejską siecią naukową GEANT.

 

Do końca 2015 roku, PCSS uruchomi również pierwszy komercyjny węzeł FIWARE w Polsce, zapewniając firmom korzystającym z FIWARE najwyższy poziom świadczonych usług. Pierwszą firmą korzystającą z węzła w fazie testowego rozruchu, będzie NETICTECH SA, firma będąca producentem systemu medVC, narzędzia służącego do zdalnej współpracy lekarzy. medVC umożliwia wielostrumieniową transmisję audio-wideo w rozdzielczości High Definition (HD) i składa się ze sprzętowych terminali oraz specjalistycznych usług telemedycznych uruchomionych w chmurze. System zaprojektowany został do instalacji w salach operacyjnych, konferencyjnych oraz gabinetach lekarskich. Umożliwia przesyłanie obrazu z kamer medycznych, mikroskopów, endoskopów i innych urządzeń medycznych. medVC pozwala na transmisję nie tylko obrazu jakości HD, ale również stereoskopowego (3D) i jest pod tym względem unikatowym rozwiązaniem dostępnym dla lekarzy.

 

Kontakt:

Publiczna lista dyskusyjna FIWARE Lab support list: fiware-lab-help@lists.fi-ware.org

Poznański węzeł FIWARE Lab (Poznan FIWARE Lab Node): xifi-psnc@lists.man.poznan.pl